برگزاری دوره هک و امنیت ویژه آذر ماه در تهران
Slide 1

برگزاری دوره هک و امنیت ویژه آذر ماه در تهران

آموزش هک و امنیت

در این دوره دانشجو درباره تکنیک های هکینگ و نفوذ به سرورها و کلاینت ها و وب سایت ها مطالبی از پایه تا سطوح پیشرفته می آموزند . . .

آموزش هک و امنیت

هدف از این دوره آشنا شدن دانشجو با روش های تامین امنیت سرورها و سرویس های مختلف می باشد.

آموزش لینوکس پیشرفته

هدف از این دوره آشنایی دانشجو با سرویس های مهم لینوکس و پیکربندی کرنل دور زدن مجوزهای لینوکس استنام دوره :SCNP

 

مدت دوره: 80 ساعت

 

هزینه دوره: 7000000 ریال

 

پیش نیاز : -

هدف : دوره SCNP   که سطح اول دوره SCP  مي باشد، تمرکز علمی – کاربردی بر روی دفاع  دارد. اين دوره شامل دو بخش مي باشد  که بخش اول آن  Hardening The Infrastructure  يا HTI   و بخش دوم  Network Defense Countermeasure  يا NDC  نام دارد. اين دو بخش جهت متخصصان شبکه، مديران و کارشناسان امنيتی طراحی شده و مباحث آن کاملا علمی به همراه انجام آزمايشات مختلف و حل سناريو های متعدد جهت آمادگی نهايی برای دريافت گواهينامه SCNP می باشد.

 

سرفصل های این دوره:

 

1- Advanced TCP/IP

2- Implementing IPSe

3- Hardening Linux Computers

4- Hardening Windows Computers

5- Routers and Access List

6- Contingency Planning

7- Security on the Internet and the WWW

8- Attack Techniques

9- Network Defense Fundamentals

10- Designing Firewall Systems

11- Configuring Firewalls

12- Configuring VPNs

13- Designing an IDS

14- Configuring an IDS

15- Analyzing Intrusion Signatures

16- Performing a Risk Analysis

17- Creating a Security Policy